Hotline: +84. 903501936

Chính Sách Bảo Mật Tại DNCLOUD

Mục đích DNCLOUD thu thập thông tin cá nhân

DNCLOUD thu thập thông tin khách nhằm xác minh đơn hàng và xác minh phương thức thanh toán của khách hàng. DNCLOUD khẳng định chúng tôi không cung cấp dự liệu của khách qua bên thứ hoặc mua bán trao đổi thông tin của khách hàng.

Khi bạn đăng ký dịch vụ chúng tôi sẽ thu thập những thông tin sau:

  • Họ và tên
  • Địa chỉ
  • Điện thoại
  • Email
  • Và thông tin sản phẩm dịch vụ của khách hàng đặt mua.

Sử dụng thông tin khách hàng

DNCLOUD sử dụng thông tin khách hàng nhằm những mục đích sau:

  • Hỗ trợ khách hàng
  • Gửi thông báo khuyến mãi
  • Xác minh đơn đặt hàng
  • Thông báo bảo trì máy chủ

Bảo mật thông tin khách hàng

Khi khách hàng sử dụng các dịch vụ lưu trữ dữ liệu lên máy chủ tại DNCLOUD bao gồm Hosting, VPS. DNCLOUD cam kết không can thiệp vào dữ liệu được lưu trên máy chủ của quý khách khi không được sự cho phép.

DNCLOUD cũng không chịu trách nhiệm các mất mát dữ liệu liên quan đến sự quản lý lỏng lẻo hoặc xóa nhầm của khách hàng.

Lưu trữ thông tin khách hàng

Chúng tôi sẽ bắt đầu lưu trữ các thông tin của khách hàng kể từ lúc khách hàng đăng ký dịch vụ trên trang đăng ký của chúng tôi là https://my.dncloud.net. Việc thu thập thông tin này sẽ diễn ra đến khi Chúng tôi hoàn thành mục đích thu thập thông tin và khách hàng có yêu cầu xóa thông tin.