Hotline: +84. 903501936

Điều Khoản Sử Dụng Dịch Vụ Tại DNCLOUD

Công ty TNHH Digital Network Cloud (sau đây xin gọi là “DNCLOUD”, “chúng tôi” tùy theo trường hợp) xin gửi đến quý khách hàng (“Bạn”, “Người dùng”, “Khách hàng” hoặc “Người đăng ký” có nghĩa là các cá nhân hoặc pháp nhân tham gia với chúng tôi để sử dụng dịch vụ) những điều khoản thỏa thuận sử dụng dịch vụ. Khách hàng sử dụng các dịch vụ của DNCLOUD đồng nghĩa với việc chấp thuận các điều khoản thỏa thuận rõ ràng trong văn bản này (Điều khoản sử dụng dịch vụ) và những điều khoản sử dụng riêng cho từng dịch vụ

Điều khoản dịch vụ (TOS)

Trách nhiệm của khách hàng

 1. Khách hàng chịu trách nhiệm toàn bộ dữ liệu khi sử dụng dịch vụ thuê hạ tầng máy chủ tại DNCLOUD trước pháp luật khi có tranh chấp, khiếu kiện.
 2. Khách hàng có trách nhiệm bảo quản, duy trì website, mã nguồn,… DNCLOUD không chịu trách nhiệm nếu quý khách xoá nhầm, làm mất dữ liệu,… do sự quản lý lỏng lẻo của khách hàng.
 3. Khách hàng có trách nhiệm cung cấp thông tin đăng ký tài khoản tại DNCLOUD chính xác như như Họ Tên, địa chỉ, số điện thoại, email,…

Từ chối dịch vụ

 1. Sử dụng dịch vụ để vi phạm pháp luật hiện hành của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và các quy định quốc tế áp dụng tại Việt Nam.
 2. Sử dụng máy chủ phát tán thư SPAM hoặc gửi thư số lượng lớn làm ảnh hưởng đến uy tín dãy IP của DNCLOUD
 3. Lưu trữ phát tán mã độc, phá hoại hệ thống như botnet, DDoS, Malware, Virus, Phising,… gây ảnh hưởng đến máy chủ DNCLOUD
 4. Lạm dụng tài nguyên máy chủ Ram, CPU,…  gây ảnh hưởng đến người dùng trong máy chủ DNCLOUD
 5. Sử dụng dịch vụ truyền bá nội dung chống phá nhà nước CHXHCN Việt Nam, vi phạm bản quyền, nội dung giả mạo tổ chức/cá nhân.
 6. Lưu trữ nhiều tệp trên 150MB, làm kho tải xuống hoặc kho lưu trữ tệp dưới bất kỳ hình thức nào đều bị nghiêm cấm.
 7. Website đồi truỵ 18+,…

Trách nhiệm của DNCLOUD

 1. Cung cấp đúng thông tin kỹ thuật khách hàng mua dịch vụ tại DNCLOUD
 2. Hỗ trợ khách hàng suốt quá trình sử dụng dịch vụ
 3. Đảm bảo máy chủ hoạt động ổn định
 4. Thông báo cho khách hàng khi bảo trì dịch vụ hoặc thay đổi dịch vụ

Vi phạm bản quyền

Đạo luật Bản quyền Thiên niên kỷ Kỹ thuật số (“DMCA”) đặt ra luật liên quan đến việc sử dụng các tài liệu có bản quyền trên Internet. Tất cả khách hàng của DNCLOUD đều phải tuân theo các yêu cầu của DMCA. Các cá nhân hoặc tổ chức gửi thông báo về vi phạm bản quyền của khách hàng DNCLOUD (theo DMCA) cho DNCLOUD phải tuân theo các quy trình dưới đây. Khách hàng là đối tượng của thông báo DMCA đáp ứng các tiêu chí dưới đây có thể bị chấm dứt tài khoản theo quyết định riêng của DNCLOUD.

Yêu cầu thông báo vi phạm bản quyền DMCA:

Gửi thông báo qua email tới:

[email protected]

Hoặc gửi một phiếu cho bộ phận Lạm dụng của chúng tôi Tại đây

DMCA bao gồm các nguyên tắc rất cụ thể về những thông báo thích hợp về vi phạm đã được xác nhận quyền sở hữu phải có. Chủ sở hữu bản quyền có thể nhận được bản sao của DMCA, bao gồm các nguyên tắc này, bằng cách truy cập trang web của Văn phòng Bản quyền Hoa Kỳ tại http://www.copyright.gov/title17/92chap5.html#512.

DNCLOUD không bắt buộc phải phản hồi các thông báo không đáp ứng các yêu cầu của DMCA. Chủ sở hữu bản quyền nên biết rằng có các hình phạt đáng kể đối với các tuyên bố sai và DNCLOUD sẽ tích cực chuyển những người khiếu nại sử dụng DMCA cho các mục đích không phù hợp đến các cơ quan thực thi pháp luật có liên quan.

Trong trường hợp DNCLOUD phải xóa hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập vào tài liệu trên trang web của bạn bị cáo buộc là vi phạm bản quyền của người khác theo DMCA, bạn thừa nhận và đồng ý rằng DNCLOUD có thể làm như vậy bằng cách vô hiệu hóa quyền truy cập vào toàn bộ trang web của bạn hoặc chấm dứt tài khoản của bạn .

Hoàn tiền

Không từ bỏ bất kỳ quyền nào khác của mình theo Thỏa thuận này, DNCLOUD cung cấp cho Khách hàng của mình bảo đảm hoàn tiền trong 7 ngày đối với phí lưu trữ các dịch vụ. Nếu vì bất kỳ lý do gì bạn hủy tài khoản của mình trong vòng bảy (7) ngày kể từ ngày DNCLOUD gửi email chào mừng của bạn bao gồm thông tin tài khoản của bạn hoặc ngày bạn đặt hàng với chúng tôi, tùy điều kiện nào đến trước. DNCLOUD sẽ hoàn lại tiền của bạn mà không có câu hỏi nào; tuy nhiên, với điều kiện là trước đây bạn chưa bao giờ nhận được tiền hoàn lại theo Bảo đảm 7 ngày. Nếu trước đây bạn đã từng nhận được tiền hoàn lại theo Đảm bảo 7 ngày, tài khoản của bạn sẽ bị hủy, nhưng không có tiền sẽ được hoàn trả cho bạn.
Các thay đổi đối với dịch vụ của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc thêm dịch vụ mới, xóa dịch vụ hoặc thay đổi loại gói lưu trữ mà bạn KHÔNG thực hiện
bạn đủ điều kiện nhận Bảo đảm 7 ngày bổ sung. Đảm bảo 7 ngày áp dụng cho đơn đặt hàng dịch vụ lưu trữ web đầu tiên của bạn từ DNCLOUD và
không áp dụng cho bất kỳ thay đổi nào đối với dịch vụ của bạn bất kỳ lúc nào.
Chính sách hoàn lại tiền của chúng tôi không áp dụng cho bất kỳ mặt hàng hoặc dịch vụ bổ sung nào, điều này bao gồm nhưng không giới hạn ở các dịch vụ Đăng ký tên miền, Dịch vụ giữ chỗ tên miền, dành riêng máy chủ, máy chủ riêng ảo và phí vượt quá.

Huỷ dịch vụ

Khách hàng có thể tự nguyện hủy tài khoản của mình bất cứ lúc nào, vì bất kỳ lý do gì hoặc không vì lý do gì, bằng cách yêu cầu hủy tài khoản từ khu vực thành viên của bạn tại my.dncloud.net> Dịch vụ> Dịch vụ của tôi> Sản phẩm / Dịch vụ> Xem chi tiết> Hành động quản lý> Yêu cầu hủy. DNCLOUD yêu cầu thông báo hủy bỏ năm (5) ngày trước ngày thanh toán kỷ niệm đối với việc ngừng cung cấp hoặc hạ cấp các dịch vụ hàng tháng. Không cung cấp năm (5) ngày cần thiết sẽ dẫn đến chu kỳ hàng tháng có thể lập hóa đơn đầy đủ trước khi hủy bỏ. Tất cả các khoản đến hạn phải được thanh toán đầy đủ trước khi chúng tôi hủy khách hàng tài khoản. Khách hàng hiểu và đồng ý rằng DNCLOUD không cung cấp xếp hạng theo tỷ lệ hoặc bất kỳ hình thức hoàn trả nào khác khi hủy đặt phòng. Tất cả các khoản phí Khách hàng đã thanh toán sẽ không được hoàn lại, trừ khi có quy định khác theo cam kết hoàn tiền trong 30 ngày bất kỳ của chúng tôi.
Tất cả các yêu cầu hủy bỏ phải được thực hiện trực tiếp qua www.my.dncloud.net. Yêu cầu hủy không được chấp nhận qua email, thư bưu điện, qua điện thoại hoặc qua bàn trợ giúp. Nếu khách hàng hủy đơn đặt hàng định kỳ bằng cách liên hệ với bất kỳ bên thứ 3 nào, chúng tôi sẽ coi đó là hành động hủy tài khoản yêu cầu. Trong những trường hợp như vậy, DNCLOUD có quyền chấm dứt tài khoản khách hàng có hiệu lực ngay lập tức mà không cần thông báo trước.
 • DNCLOUD có quyền tạm ngưng dịch vụ nếu quý khách:
  1. Quá hạn thanh toán 1 ngày kể từ ngày hết hạn dịch vụ. Trong vòng 7 ngày quý khách chưa thanh toán chúng tôi sẽ tạm ngưng tài khoản.
  2. DNCLOUD có quyền xóa dịch vụ sau 7 ngày chưa thanh toán hóa đơn
  3. Dịch vụ vi phạm chính sách sử dụng của dịch vụ tương ứng.
  4. Có tranh chấp xảy ra kiện cáo, hoặc chịu sự kiểm tra của pháp luật