Hướng dẫn bật nén Gzip

bởi DNCLOUD

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn bạn bật tính năng nén GZIP cho trang web của mình. Gzip Compression là phương pháp nén làm giảm dung lượng dữ liệu ở server khi gửi đến client giúp tiết kiệm băng thông, tăng tốc độ tải của website.

Bật nén Gzip không khó chút nào! Tất cả những gì bạn cần làm là thêm đoạn mã sau vào tệp .htaccess trên trang web của bạn:

 # Compress HTML, CSS, JavaScript, Text, XML and fonts
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/javascript
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/rss+xml
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/vnd.ms-fontobject
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-opentype
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-otf
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-truetype
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-ttf
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-javascript
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/xhtml+xml
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/xml
 AddOutputFilterByType DEFLATE font/opentype
 AddOutputFilterByType DEFLATE font/otf
 AddOutputFilterByType DEFLATE font/ttf
 AddOutputFilterByType DEFLATE image/svg+xml
 AddOutputFilterByType DEFLATE image/x-icon
 AddOutputFilterByType DEFLATE text/css
 AddOutputFilterByType DEFLATE text/html
 AddOutputFilterByType DEFLATE text/javascript
 AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain
 AddOutputFilterByType DEFLATE text/xml

# Remove browser bugs (only needed for really old browsers)
 BrowserMatch ^Mozilla/4 gzip-only-text/html
 BrowserMatch ^Mozilla/4.0[678] no-gzip
 BrowserMatch bMSIE !no-gzip !gzip-only-text/html
 Header append Vary User-Agent

Bạn chỉ cần thêm vào đoạn mã trên và lưu lại trong file .htaccess vậy là bạn đã bật thành công tính năng nén gzip. Để kiểm tra bạn đã bật Gzip hay chưa bạn hãy kiểm tra với công cụ này.

Gzip đã được bật

Nếu Gzip được bật kết quả sẽ như ảnh trên.

Nếu bạn là khách hàng của DNCLOUD, chúng tôi sẽ giúp bạn. Tính năng nén Brotli (Brotli cũng giống như Gzip nhưng nó không làm mất dữ liệu được nén LZ77 ổn định và nhanh hơn Gzip) được bật theo mặc định trên tất cả Hosting của chúng tôi .

Chúc bạn thành công.

Related Posts

DNCLOUD cung cấp dịch vụ Hosting, Tên miền, VPS, Máy chủ vật lý, chứng chỉ SSL chất lượng #1 Việt Nam. 

Copyright @2023  All Right Reserved – Designed and Developed by DNCLOUD