Hướng dẫn quản lý DNS khi đăng ký domain tại DNCLOUD

bởi DNCLOUD

Khi bạn đăng ký tên miền tại DNCLOUD sẽ được bao gồm dịch vụ quản lý DNS hoàn toàn miễn phí để trỏ về máy chủ, hosting ngoài.

Chú thích:

Domain: Tên miền

Đăng nhập vào trang quản lý DNCLOUD

Trước tiên bạn cần đăng nhập vào tài khoản của mình tại trang quản trị DNCLOUD để thay đổi nameserver.

Sau khi bạn đăng nhập chọn mục Tên Miền.

Trang quản lý dịch vụ DNCLOUD

Bạn sẽ được chuyển đến trang quản lý domain tại đây bạn chọn tên miền bạn cần thay đổi DNS.

Quản lý tên miền

Thay đổi Nameserver

Bạn cần thay đổi nameserver thành máy chủ DNS của DNCLOUD để có thể sử dụng trình quản lý DNS. Bạn cần thay đổi thành 2 namserver sau hoặc để nameserver mặc định.

ns1.dncloud.net
ns2.dncloud.net

Sau khi bạn được chuyển đến trang quản lý domain của mình cần thay đổi bạn chọn nameserver để thay đổi nameserver thành máy chủ DNS của DNCLOUD

Thay đổi namesever

Sau khi thay đổi hoàn tất nameserver bạn chọn mục Quản lý DNS để chuyển hướng đến trang quản lý DNS.

chọn quản lý dns

 

Tại đây nếu bạn thấy thông báo đỏ như hình như hình thì domain của bạn chưa trỏ về namesever của DNCLOUD (hãy thực hiện lại bước trỏ nameserver) hoặc bạn đã trỏ namesever rồi mà máy chủ DNCLOUD chưa cập nhật bạn cần đợi một vài tiếng để máy chủ của DNCLOUD cập nhật.

bảng điều khiển quản lý dns

Trỏ DNS về IP máy chủ Hosting hoặc VPS

Để thay đổi IP thay đổi bản ghi A, bạn hãy tiến hành chọn Trình chỉnh sửa vùng DNS -> A.

Thêm bản ghi A

Bạn nhập IP máy chủ của mình tại bản giá trị và domain bạn cần trỏ vào bảng Máy chủ lưu trữ.

Lưu ý: bạn cần thêm dấu (.) ở sau domain của mình ví dụ như Máy chủ lưu trữ mình cần trỏ là domain dncloud.info thì mình sẽ thêm là dncloud.info. như hình dưới đây.

Thêm bản ghi

Bạn thể thêm bản ghi MX, CNAME,TXT,… như bản ghi A.

Chúc bạn thành công.

Related Posts

DNCLOUD cung cấp dịch vụ Hosting, Tên miền, VPS, Máy chủ vật lý, chứng chỉ SSL chất lượng #1 Việt Nam. 

Copyright @2023  All Right Reserved – Designed and Developed by DNCLOUD